สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีแดง ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32402
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ฐิติพงศ์  บุญพามา
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 4
คณะสี: สีแดง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32602
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ณัฐศิวัช  บุญมา
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 9
คณะสี: สีแดง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003