สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32479
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.กิตติพงษ์  ดวงมาลา
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32481
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ธนบัตร  พรรณโรจน์
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003