สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเหลือง ประเภทกีฬาเปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 31338
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ธัญรัตน์  คำโสม
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีเหลือง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 31354
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ศิญากร  สุขวงศ์
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีเหลือง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 31355
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.สุทธกานต์  แมมขุนทด
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีเหลือง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003