สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีแดง ประเภทกีฬาเปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32437
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.อมรรัตน์  อ่างงาม
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 4
คณะสี: สีแดง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32629
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.สิริลักษณ์  ค้องอ้อย
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 9
คณะสี: สีแดง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 32623
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.เพ็ญพร  ไพรบึง
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 9
คณะสี: สีแดง
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 32421
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ณัฐภัสสร  พาณิช
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 4
คณะสี: สีแดง
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 32422
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.นภัสวรรณ  พวงอก
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 4
คณะสี: สีแดง
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 32618
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 9
คณะสี: สีแดง
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 32622
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.นันทัชพร  ทองสูบ
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 9
คณะสี: สีแดง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003