สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาเปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 31116
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ชุตินันท์  พันหมุด
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 31132
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ศิริกัญญา  กิ่งเกษ
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 31383
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ฐิติมา  ผงกุลา
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 7
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003