สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีฟ้า ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32357
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.กิตติชัย  พรมศรี
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 3
คณะสี: สีฟ้า
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32387
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.เจษฎากร  อินทร์สากล
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 3
คณะสี: สีฟ้า
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 32369
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ศุภเสกข์  วงศ์สุข
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 3
คณะสี: สีฟ้า
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 32365
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ปฏิภาณ  สาลพล
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 3
คณะสี: สีฟ้า
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 32368
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.วีระศักดิ์  วรรณะ
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 3
คณะสี: สีฟ้า
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003